Laatste nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week is tijdens de persconferentie aangegeven dat de maatregelingen om het coronavirus in te dammen zijn verlengd. Ook de sluiting van de scholen is verlengd tot aan de meivakantie. Dit betekent dat er tot en met 24 april geen onderwijs op school geboden wordt. Of we na de meivakantie op 11 mei weer kunnen starten zal pas in de meivakantie duidelijk worden.

De leerkracht van uw kind zal wekelijks via Parro, mail of telefoon contact met u en/of uw kind opnemen om de vinger aan de pols te houden over hoe het thuis allemaal verloopt. Het educatieve aanbod en het verzorgen van de noodopvang zullen gecontinueerd worden tot aan de meivakantie.

Afgelopen week hebben wij gebruikt om te kijken welke acties er nog binnen onze mogelijkheden liggen om het aanbod van onze educatieve opdracht zo goed mogelijk te continueren en wellicht te optimaliseren. Via de leerkracht(en) van uw kind zult u hiervan op de hoogte worden gehouden.

Tijden en richtlijnen ophalen pakketjes
Morgen 7 april liggen weer de pakketjes klaar. We hanteren daarbij dezelfde tijden en richtlijnen als afgelopen weken.

Tijden:
• 8.15-9.15: Leerlingen met achternaam beginnend met A,B,C,D,E
• 9.15-10.15: Leerlingen met achternaam beginnend met F,G,H,I,J
• 10.15-11.15: Leerlingen met achternaam beginnend met K,L,M,N,O
• 11.15-12.15 Leerlingen met achternaam beginnend met P,Q,R,S,T
• 12.15-13.15: Leerlingen met achternaam beginnend met U,V,W,X,Y,Z

Richtlijnen:
• Iedereen vermijdt zoveel mogelijk ‘lichamelijk’ sociaal contact.
• Kom alstublieft met slechts 1 persoon per gezin de pakketjes ophalen.
• Tijdens het ophalen van de pakketjes zijn de leerkrachten niet aanwezig.
• Indien er toch meerdere leerlingen/ouders op hetzelfde moment binnen het schoolgebouw aanwezig zijn, vragen wij iedereen om ook echt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Sommige groepen geven dit keer pakketjes mee voor 2 of 3 weken. De leerkrachten brengen u hiervan op de hoogte.

Werktijden
Onze leerkrachten werken deze tijd extra hard om het educatieve aanbod zo goed mogelijk te verzorgen en daarbij ook nog zoveel mogelijk contact met de kinderen en de ouders te onderhouden.
Gezien de vele positieve reacties die wij krijgen, wordt dit ook door iedereen gewaardeerd. Ook voor mijn leerkrachten geldt dat zij dit vanuit thuis moeten doen en moeten combineren met bijvoorbeeld de opvang van hun eigen kinderen of de mantelzorg voor hun eigen ouders. Daarnaast worden ze
ook nog eens ingezet voor de noodopvang op school.

Ik wil mijn leerkrachten hierin zoveel mogelijk beschermen en heb hen gevraagd om zich zoveel mogelijk te houden aan hun vaste werkdagen en om na 17.00 uur in principe niet meer te reageren op berichten van ouders. Ik wil u vriendelijk doch dringend verzoeken hier ook rekening mee te houden.


Ik wens u heel veel sterkte toe in deze uitzonderlijke tijd voor ons allemaal.
Zorg goed voor elkaar, blijf lief voor elkaar en bovenal: blijf gezond!

Hartelijke Groet,
Nienke Rutten