Coronavirus

Het Coronavirus houdt ons allen zeer bezig. Momenteel is er sprake van een wereldwijde epidemie.
Het aantal besmettingen met het nieuwe Coronavirus in ons land neemt toe. Wij begrijpen dat dit voor u als ouders vragen oproept. Via deze brief gaan wij in op een aantal vragen en wijzen wij u op de voor u beschikbare informatie. Wij baseren ons handelen op de expertise van het RIVM en de GGD
Gelderland-Midden.

De situatie verandert dagelijks. Wij houden deze uiteraard nauwlettend in de gaten. Indien dit tot nieuwe maatregelen leidt stellen we u daarvan op de hoogte.
Moeten de scholen van Wonderwijs hun deuren sluiten?
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. In de fase waarin we ons nu bevinden kan iedereen zonder klachten gewoon naar school. Wel geldt dat bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts je thuis moet blijven.

Het is belangrijk dat iedereen pas weer naar school komt als er gedurende 24 uur geen klachten meer zijn. Wat als leerkrachten ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is? In dat geval geldt het schoolbeleid. Dit betekent dat we er alles aan doen om vervanging te regelen. Niet uitgesloten kan worden dat er geen invallers (meer) beschikbaar zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat groepen thuis moeten blijven. Mocht dit het geval zijn dan wordt u door de school hierover
geïnformeerd. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen.

Mag ik mijn kind thuis houden van school?
Als de school niet gesloten is moeten kinderen die niet ziek zijn gewoon naar school komen. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s vragen wij u met uw huisarts of GGD te overleggen of uw kind gewoon naar school kan. Als dat niet het geval is verzoeken wij u dit te melden bij de directeur van de school van uw kind.

Hoe gaat Wonderwijs om met geplande activiteiten?
Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken heeft het bestuur van Wonderwijs, na overleg met de directeuren, besloten om alle activiteiten waarbij ouders en/of andere externen bij betrokken zijn, te annuleren. Dit geldt in ieder geval tot 31 maart. Wekelijks bekijken we of deze periode wordt verlengd. Dit betekent dat onder andere vieringen waarbij ouders aanwezig zijn, excursies en schoolvoetbaltoernooien niet doorgaan.

Mogen de ouders nog wel op school komen?
Zolang u geen klachten heeft kunt u uw kind gewoon naar school brengen. Individuele gesprekken met u en de leerkracht van uw kind kunnen ook gewoon doorgaan. Wij vertrouwen er op dat u bij klachten niet naar school komt.

Wij realiseren ons dat de maatregelen die wij nemen ingrijpend voor u en uw kind kunnen zijn maar hopen op uw begrip. We willen met deze maatregelen proberen te voorkomen dat het virus nog verder wordt verspreid.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. Voor de meest betrouwbare en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coranavirus en de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Met vriendelijke groet,
Wonderwijs
Yvonne Smits, College van Bestuur
Eddy Verrips, College van Bestuur
Media
  • Coronavirus