Wijziging gymtijden

Wij gaan samenwerken met de opleiding “Profiel Sport en Bewegen” van het HPC in Zetten. Hierbij zullen de gymlessen in het vervolg worden gegeven door de jonge gym stagiaires van deze opleiding. Uiteraard vindt dit plaats onder begeleiding van de groepsleerkrachten en gymdocenten van het HPC.

Wij hopen dat de inzet van deze enthousiaste jonge deskundigen met actuele kennis van bewegingsonderwijs leidt tot meer plezier en variatie van de lessen voor de kinderen. De stagiaires zijn er op donderdag.

Hiervoor worden de gymtijden van de groepen 3, 4 en 5 aangepast. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 op donderdag naar de gym gaan in plaats van op vrijdag. Ze hebben dan een kwartier langer bewegingstijd.

Voor de groepen 6, 7 en 8 verandert er niets, behalve dat zij hierdoor op vrijdag een kwartier langer kunnen bewegen.

Het nieuwe gymrooster gaat komende donderdag 29 augustus al in! Wij zijn erg blij met deze professionele ondersteuning en samenwerking met het HPC.

Nieuwe gymrooster

Groep 7 Dinsdag 8.30 - 9.15 uur
Groep 5 en 6 Dinsdag 9.15 - 10.00 uur
Groep 3 en 4 Dinsdag 10.30 - 11.15 uur
Groep 8 Dinsdag 11.15 - 12.00 uur

Groep 3, 4 en 5 Donderdag 8.30 – 9.30

Groep 6 Vrijdag 8.30 - 9.30 uur
Groep 7 Vrijdag 9.30 - 10.30 uur
Groep 8 Vrijdag 10.45 - 11.45 uur

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gymles in het bewegingslokaal. Op advies van de schoolarts dragen de kleuters gymschoenen. Omdat ze bijna iedere dag gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8, gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de kinderen met lange haren deze in een staart, vlecht of knot dragen. Ook het dragen van goede gymschoenen is belangrijk voor de veiligheid (let op: geen glad profiel). De gymschoenen mogen niet al thuis worden aangetrokken. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt dan wel een gympakje. Het dragen van gymschoenen en gymkleding is verplicht in verband met de veiligheid van uw kind(eren).

Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis. Als u alle kleding (dus ook de schoenen), voorziet van een duidelijk merkteken, dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijt raakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.
Media
  • Gymmen