Klassenindeling en formatie

U bent gewend om bij het laatste rapport ook de klassenindeling en formatie van het nieuwe schooljaar te krijgen.
Vanaf 1 augustus 2019 gaat er een belangrijke cao wijziging in. We praten dan van een werkverdelingsplan.

Dit plan wordt (jaarlijks) in samenspraak met de teamleden opgesteld en zij dienen daar ook akkoord op te geven. Vervolgens gaat dit plan naar de personeelsgeleding van de MR (pmr) ter instemming. Pas dan is de formatie geregeld en kan ik hier officieel over communiceren.

U zult begrijpen dat we de afgelopen maanden erg druk geweest zijn om het werkverdelingsplan voor het eerst op te stellen. Dit is een veel groter document dan wij tot nu toe gewend waren. Het stuk ligt maandag 24 juni voor aan de pmr. Uiteraard zal ik u zo snel mogelijk daarna berichten over de uitkomsten.

Helaas moet ik u al wel melden dat juffrouw Jet volgend jaar niet meer op onze school zal werken. Juf Jet is in januari bij ons gestart in groep 3. Als jonge juf zorgde zij meteen voor heel veel sfeer en dynamiek in onze school. Het was dan ook geen verrassing dat zij de zwangerschapsvervanging van juf Henrieke in groep 6 ging doen. Deze vervanging stopt na de zomervakantie, waardoor er een kleine baan in groep 3 overbleef. Juf Jet heeft ervoor gekozen om een grotere baan te accepteren op de school waar zij eerder gewerkt heeft. Dit is natuurlijk heel erg leuk voor haar en verdrietig voor ons. Met het team hebben we afgesproken op de laatste schooldag afscheid te nemen van onze collega. Wij wensen juf Jet natuurlijk enorm veel succes en plezier met haar nieuwe baan en zullen haar vrolijke uitspattingen, enthousiaste dansjes en expertise enorm missen.
Media
  • laatste_nieuws_rood1