Informatieavond fusie

Op maandag 17 juni organiseren de medezeggenschapsraden van de Haafakkers en de Klimboom een ouderavond. Het wordt een interactieve avond met als thema 'de fusie'.

19.15 uur: inloop
19.30 uur: start met toelichting van beide directeuren op de fusie per 1 augustus
2020
19.50 uur: de MR praat u bij
20.00 uur: in verschillende klaslokalen gaan we dieper in op thema’s van de fusie
(mooi moment om het gebouw te leren kennen of de klas van uw kind
te bezoeken). Zowel leerkrachten als MR-leden zijn in de klaslokalen
aanwezig om met u te praten, een nadere toelichting te geven of uw
input te horen
20.45 uur: tijd om de nog niet gestelde vragen te stellen, elkaar te leren kennen of
met elkaar te praten onder het genot van een drankje