Verslag Haafakkers en Actief Ouderschap

Datum: 02-11-2017 - 14:30 uur tot 16:00 uur
Aanwezig: Maaike Jordaans, Marieke Wieringa- Frens, Ellen Milder, Marja Maas, Frans Pieters
Voorzitter: David Kranenburg (van Actief Ouderschap)

Agenda
1. Welkom
2. Toelichting en idee over de volgende thema’s:
   o Communicatie en informatie
   o Hoe zorgen we dat nieuwe ouders op alle scholen in Heteren gaan kijken?
   o Bijeenkomsten over opvoeden en leren
   o Community vorming Haafakkers
3. Wat pakken we op? Hoe doen we dat? Wanneer willen we dat er een stap genomen wordt en wie betrekken we er bij?
4. Afspraak voor een volgende bijeenkomst
5. Afsluiting

Verslag:

In deze bijeenkomst zijn de ideeën over de gekozen thema besproken. Er is in de tussentijd al veel opgepakt en we hebben samen, op basis van de input van de deelnemers een aantal werkafspraken gemaakt. (zie onderstaande tabellen)

Wie pakt wat op?

Leden werkgroepje onderwerp toelichting Eerste actie in komende periode

Marije en Inge: Structuur in ouderhulp Coördinatie op ouderhulp vanuit de talenten van ouders; lijsten, structuur, coordinatie Marja bespreekt in ouderraad de plannen

Ellen en Frans communicatie: Hoe stroomlijnen we de info; Need to know & Nice to know. Kind, klas en schoolniveau. Ellen en Frans vullen schema in (bijlage 1)

Maaike: nieuwe ouders komen op school kijken. Leuke activiteiten voor mensen uit de buurt en cadeautje peuters (bijlage 2) Maaike bedenkt een idee voor een klein cadeautje

Maaike en Marieke: In gesprek met andere ouders. Bijeenkomsten waarin ouders met elkaar in gesprek gaan. Thema-avonden, (zie ook bijlage 3 van Maaike) Kijken naar een activiteit die we kunnen inplannen waarbij ouders met elkaar over een opvoedthema in gesprek kunnen. Contact leggen met instanties die dit kunnen verzorgen. (bijlage 3)

Marieke en Marja: In gesprek met andere ouders. Ouders actief krijgen met de thema aankledingen van school Sint en Kerst activiteiten.
Media
  • Ouders en school.jpg