Veranderingen groepsbezetting

Beste ouders/verzorgers,

Ongeveer een maand geleden heeft juf Chantal te kennen gegeven dat zij een sollicitatiegesprek heeft gehad op een school in Oosterbeek. In dat gesprek werd gevraagd of zij de vacature zou willen invullen op die school. Zij heeft besloten de baan te aanvaarden en zij zal ons per 1 december gaan verlaten.

Voor ons betekende dit een vacature bij groep 5. De procedure is vorige week (week 45) gestart en wij gaan ervan uit dat de sollicitatiecommissie u begin week 47 kan meedelen, door wie de vacature voor de maan-, dins- en woensdag in groep 5 ingevuld gaat worden.

Hierbij willen wij natuurlijk juf Chantal heel hartelijk bedanken voor alles dat zij gedaan heeft voor onze school de Haafakkers. Wij wensen haar veel geluk in haar nieuwe baan.

Daarnaast willen wij u ook meedelen dat wij voor groep 6 en 7 na overleg met de medezeggenschapsraad voor een andere leerkracht bezetting hebben gekozen. Vanaf 1 december zal bij groep 6 op maan-, dins- en donderdag juf Tamara voor de groep staan. Op woens- en vrijdag juf Henrieke. Bij groep 7 zal op maan- en donderdag juf Henrieke de groep begeleiden en op de dins-, woens- en vrijdag zal, zoals het nu ook al is, juf Silke voor de groep staan.

Verder kunnen wij u vertellen dat meester Ernst, hij was voor een oriëntatietraject een paar weken op school, gekozen heeft voor een baan bij de invallerspool Ippon, waar onze stichting ook bij aangesloten is. Hij zal wel nog wel af en toe op onze school aanwezig zijn omdat hij aangegeven heeft, de Haafakkers als zijn standplaats te zien. Dat betekent dat wanneer hij niet hoeft in te vallen op een school hier in de regio, hij bij ons komt om in sommige groepen extra ondersteuning te bieden.

Voor verdere informatie, kunt u altijd contact opnemen met Frans Pieters.
Media
  • laatste_nieuws_rood1.png