Groep 7


Juf Tamara

Juf Silke

Hartelijk welkom op de pagina van groep 7!

In groep 7 zijn wij met 28 kinderen en 2 juffen. Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Tamara in de groep. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Silke er. Op dinsdag zijn we er dus samen.

Ook dit jaar gaan we van alles leren en doen.
In groep 7 gaan we voor het eerst rekenen met procenten. Ook breuken en inhoudsmaten komen regelmatig aan bod.
Dagelijks werken we aan taal en spelling. Bij spelling worden de categorieën uitgebreid met nog meer spellingsafspraken. Aan het eind van dit jaar kennen we er 34! Ook zijn we veel bezig met werkwoordspelling en grammatica.
Bij de wereldoriëntatie vakken komen diverse thema’s aan bod. Ook de topografie van Europa gaan we bekijken en leren.

Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst Engels, altijd leuk how that’s going to be!
In april doen de kinderen mee aan het Verkeersexamen. Dit bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte krijgen de kinderen van te voren de route mee, zodat deze thuis met ouders geoefend kan worden.
Naast al het leren op school, staan er ook uitstapjes gepland.

Wij hebben zin in dit schooljaar.
Groetjes van groep 7!

Meer weten over onze groep: Download het Informatieboekje